Organization of a scientific conference on inclusion of the "Saimaluu-Tash" petroglyph in the UNESCO World Heritage List

30.06.2023

Конференциянын максаты - Саймалуу-таш петроглифин ЮНЕСКОнун Бүткүл дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизүү. Тарыхты жана маданиятты сактоо