Асман тиреген тоолор өлкөсү

Тянь Шань жана Памир. Кыргыз элинин тарыхын жана маданиятын аты аталган тоолорсуз элестетүү мүмкүн эмес.

Асман тиреген ушул тоолордо кыргыз эли толук эркиндиктин, бакыттын сырын издеген жана тапкан.

Mountains 6

Алек түрлөрү

Типы туризма

Региондор

Чуй облусу Ысык Көл облусу Нарын облусу Жалалабат облусу Талас облусу Ош облусу Баткет облусу

Окуялар